Rejsebestemmelser - Generelle bestemmelser

 

Priser

Alle priser er pr. person og inkl. det der er nævnt i “prisen inkluderer” for denne rejse. Priserne kan ændres, hvis der sker væsentlige ændringer af afgifter eller af valutakurserne. Evt. prisændringer skal meddeles rejsedeltagerne senest 21 dage før afrejsen og giver rejsedeltagerne ret til, uden omkostninger at annullere rejsen.

Alle tillæg eller særlige aftaler skal fremgå af rejsebeviset for at være gyldige.

 

Bestilling

Rejsen skal bestilles enten ved den ansvarlige for gruppen eller direkte til de graa busser. Ved bestilling sendes rejsebevis ud til kunden som skal nærlæses. de graa busser skal have besked om evt. rettelser så hurtigt som muligt. Det er gæstens ansvar at informationerne på rejsebeviset er korrekte. Betalingsfristerne er som beskrevet i rejsebeviset. Ved enkelte ture vil der være et depositum som skal betales 8 dage efter rejsebeviset er blevet udstedt. Restbetalingen følger som udganspunkt 50 dage før afrejse. Betalingen indbetales via det girokort som er sendt sammen med rejsebevis. Vigtige informationer vil være påskrevet rejsebeviset og med mindre andet er aftalt med gruppen vil der ikke komme yderligere informationer.

Ved køb af rejser/ture gennem Jysk Fynske Medier / Avisfordele.dk betales det fulde beløb via avisens hjemmeside samtidig med bestilling.

 

Afbestilling og afbestillingsbeskyttelse

Vi råder alle vores gæster til at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring.

På grund af en lov fra 2018 vedr. salg af forsikringer kan syge-afbestillingsforsikring ikke længere tegnes via de graa busser, men vi henviser til Gouda Forsikring på tlf. 88 20 88 20 eller eget forsikringsselskab.

 

Afbestillingsregler uden afbestillingsforsikring

Afbestillingstidspunkt før afrejse Afbestillingsgebyr af rejsens pris

(min. kr. 500 kr,-) Depositum refunderes ikke.

 

Bus

65 dage og mere 20 %
45-64 dage 60 %
31-44 dage 80 %
0-30 dage 100 %
Fly 65 dage og mere 20 %
33-65 dage 60 %
0-44 dage 100 %

 

Rejseforsikring

Det er et krav at alle rejsedeltagere har en gyldig rejseforsikring, der inkluderer hjemtransport.

På grund af en lov fra 2018 vedr. salg af forsikringer kan syge-afbestillingsforsikring ikke længere tegnes via de graa busser, men vi henviser til Gouda Forsikring på tlf. 88 20 88 20 eller eget forsikringsselskab.

 

Aflysning

Bureauet forbeholder sig ret til aflysning af en rejse, hvis forholdene ifølge bureauet gør dette nødvendigt, eller hvis der ikke senest 30 dage før afrejsen er mindst 35 deltagere på rejsen.

Aflysning sker med mindst 14 dages varsel. Udover tilbagebetaling af de indbetalte beløb tilkommer der ikke rejsedeltagerne nogen form for kompensation.

 

Ansvar

Bureauet påtager sig intet ansvar for forsinkelser pga. trafikale forhold, færgeforsinkelser o.lign. som bureauet ingen indflydelser har på. Evt. udgifter i den forbindelse afholder rejsedeltagerne selv.

Teknisk arrangør er de graa busser, som er medlem af rejse-garantifonden og som har tegnet de nødvendige forsikringer.

Øvrige ansvarsforhold i henhold til lov om pakkerejser.

 

Valuta

Det anbefales altid at medbringe de landes valuta, som man passerer eller opholder sig i på vej til rejsemålet, da der kan være frokost og kaffepauser undervejs, som afholdes for egen regning.

 

Bagage

Den rejsende er altid ansvarlig for egen bagage, ligesom det er den rejsendes ansvar at huske bagage i bus eller fly. Det er kun tilladt at have 1 stk håndbagage og 1 stk alm bagage af max 15 kg med på rejsen. I forbindelse med flyrejser kan der være særlige aftaler imellem gruppen og rejsearrangør. Regler vil være beskrevet på rejsebeviset. På enkelte flyrejser er bagage ikke inkluderet, men her vil der være mulighed for tilkøb. Det er den rejsendes ansvar at holde sig ajourført med de regler der omfatter den konkrete rejse.

 

Den rejsendes pligter

Det påhviler altid den rejsende selv at tjekke billetten/bekræftelsen, så den stemmer overens med det bestilte. Desuden er det den rejsendes eget ansvar at have gyldigt pas, de rette vaccinationer og gyldigt visum samt kende reglerne i de lande der rejses i. Den rejsende er forpligtet til at overholde diverse mødetider for og under rejsen. Det er den rejsendes ansvar at overholde de regler der er i forbindelse med hotel, transport, logi etc. Er overstående ikke overholdt kan rejsearrangør, i grove overtrædelser, uden videre konsekvens bortvise en rejsende fra den pågældende rejse.

 

Kontakt

Kontoret er åbent på alle hverdage fra 9:00-15:00 på telefon 86 39 43 66, i perioder omkring helligdage og højtider kan der være yderligere lukket.

 

Ovenstående regler er gældende pr. 1. september 2020.